Kurumsal Check Up

Check up kapsamında değerlendirilen şirketin kısa ve uzun vadeli hedef ve stratejisi ile ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda; süreçlerin, departmanların, iş yüklerinin incelenip fırsatların belirlenerek fayda sağlanacak maddi ve operasyonel faydaların tespit edilerek raporlanmasını, check up sonrası proje planının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Tüm departmanlarda, tüm ana ve alt süreçlerin EFQM standartlarında değerlendirilmesi ve süreçlerin gelişim alanları tespit edilerek raporlanmaktadır.

 

 • Süreçlerin incelenerek (Verimlilik Merkezli ) maddi ve operasyonel fırsatların tespit edilmesi
 • Çalışanlar ile süreç ve işleyiş analiz görüşmeleri ve iyileştirme alanlarının tespiti
 • İş yükleri ve fırsatlarının tespit edilmesi
 • Birim bazlı verimlilik ve iyileştirme raporu
 • Süreç ve iş gücü optimizasyonu fırsatları
 • Dijitalileştirilebilecek süreç ve operasyonları

Check Up sonucunda tespit edilen fırsatları 4 kategoride raporluyoruz

  1. Yatırımsız hemen hayata geçirilebilecek fırsatlar.
  2. Küçük yatırımlar ile hayata geçirilebilecek fırsatlar.
  3. Orta vadeli hedefler arasına alınabilecek fırsatlar.
  4. Şirket stratejileri ile uygulanabilecek fırsatlar.

Check Up için bilgi almak ve randevu planlamak için bize ulaşın