Kurumsallaşma Ve İşletme Yönetiminde Verimliliğin Artırılmasında Strateji Geliştirmenin Önemi

KURUMSALLAŞMA VE İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINDA STRATEJİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ

Topluluklar çevre içerisinde var olabilmek için sürekli olarak farklılaşmak ve oluşan farklılıklara uyum sağlamak zorundadır. Sürekli olarak değişiklik gösteren ekonomik yapı, kişinin gelişmesi ve bu gelişmeye bağlı olarak beklentilerindeki artış ve isteklerinde farklılaşma, teknolojinin her geçen gün değişmesi ve küreselleşmeyle rekabet ortamının zorlaşması vb. değişimler sistem veya üretim gibi birçok şeyi etkilemiştir. Teknolojinin gelişmeye başladığı dönemlerde kalite, stratejik yönetim gibi kavramlar da önemli hale gelmiştir. Bunun özünde rekabet ortamında başarılı olmak ve verimlilik arttırmak vardır. Topluluklarda bu kavramları amaç edinir. Bunun sebebi ise devamlılık ve çabukluğun hâkim olduğu çevrede kendini var etmektir.

Stratejik Yönetim

Toplulukların etkili ve randıman alınarak yönetilmesinde etkili bir anlayıştır. Bu yönetim tarzının özü stratejik bir şekilde plan yapılması ve bu yönetimdeki anlayışın devamlılığının olmasıdır. Burada sözü geçen stratejik planlama sadece belirli bir süreyi kapsamayacak, şartlara ayak uydurarak gelişen, farklılaşan ve dinamik halde olan araçtır. Strateji yönetiminde stabil olmak söz konusu değildir. Bu yönetimde gelişmek ve farklılaşmak her daim olması gerekendir. Rekabet ortamında başarılı olmak, isteklerini yerine getirebilmek ve duruşlarını sağlamlaştırıp yukarılara taşımak için bu anlayışın benimsenmesi şarttır.

Stratejik Planlama Nedir Ve Avantajları Nelerdir?

Belirli bir strateji oluşturabilmek ve oluşturulan stratejinin uygulanabilirliğini sağlamak için hedeflerin konulması ve bu doğrultuda gerçekleştirilmesi için belirli periyotlara bölünerek aksiyon alınmasına yarayan yaklaşımdır.

Avantajları;  var olan kaynaklara yönelmeyi ve bu kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını, daha düşük maliyetli olması, işbirliğini arttırması ve fayda sağlamayan faaliyetlerin yok olmasında etkili bir rol oynar.

Bu tür anlayışların kültür olarak benimsenip uygulanması için işin ehlileri tarafından yardım almak gerekir. Bu sayede şirketlerin hedefleri doğru anlaşılarak ve gerçekçi analizler ile yönelimlerinin belirlenmesi mümkünleşir.

Sonuç olarak sektör fark etmeksizin süreklilik arz eden gelişimin bir parçası olan planlamanın popülerliğinden ziyade getirdiği artıları ile özümsenmesi gerekir. Ayrıca bu anlayışın tüm kademelerde kabullenilerek herkes tarafından işini yaparken kullandığı bir yöntem olması gerekir.