İş Değerlemesi ve Kademelendirme Çözümlerimiz ile Ücret Yönetimi Sisteminizi ve Sendikal Süreçlerinizi Kolayca Tamamlayabilirsiniz

İş degerlendirmesi işletmelerde işlerin önem ve zorluk derecelerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. İş degerlendirmesi iş görenlerin değil, bizzat işlerin degerlendirilmesi ve üretim prosesinde kişiler tarafından yüklenilen rollerin o işletmeler için taşıdığı değerlerin tespit edilmesini konu almaktadır.

İş tanımları, iş analizlerine dayanan bir iş özetleridir. İş analizi işe, işlerin gerektirdiği nitelikler ile işin gerçekleştirildiği koşullara ilişkin bilgi toplama ve bunları inceleme işidir. Bu bağlamda, iş değerlendirmesi, belirli faktörler esas alınarak, tanımı ve analizi yapılmış işlerin, bu faktörler açısından güçlük ve önem derecelerinin objektif ve sistematik biçimde belirlenmesidir.

İş değerlendirmesinin amacı, objektif kriterlere göre içlerin önem ve güçlüklerinin belirlenmesi ve eşit önem ve güçlükteki işlere eşit ücret ödenmesidir.

Sendikal anlaşmaların öncesinde, performansa yönelik ücret yapısına geçmeden önce mutlaka uygulanması gereken bir çalışmadır.

Expremus olarak, bu süreçte iş analizlerinin ve iş değerlemelerinin yapılması, performans sisteminin entegre edilmesi ücret sisteminin kurulması sürecinde çözüm ortağınız olarak süreci sizlerle birlikte yürütüyoruz.

Sizde ücret yapınızı kademe ve performans sistemine entegre olarak yürütmek mi istiyorsunuz hemen arayın çözüm ortağınız olalım