9c4ea161-aa10-4f99-8adc-ab5452bf9672

Go Game Çözümlerimiz ile Departmanların Çalışma Modellerine “Bütünsellik” Katıyoruz

Yönetim organizasyonlarının departmanlara bölünmesi ile birlikte birçok avantaj kazanıldı. Peki ya dezavantajlar? Çalışanlar artık resmin bütününü görecekleri perspektiften uzaklaştıkları için departman faaliyetlerinin şirket faaliyetlerine etkilerini görmekten hızla uzaklaşıyorlar. Büyük tablonun içinde kendi rollerini resmin tamamı olarak düşünmenin üstesinden nasıl gelebiliriz?

Expremus Go Game, şirketinizin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmeler ve analizler neticesinde, belirlenmiş süreçlerinizi kapsayacak oyunlar tasarlıyor. Farklı birimlerde çalışan personellerinizden oluşturduğu takımlar ile şirketinizin minyatür versiyonunu yönetip diğer şirketlerle rekabet etmesini sağlıyor.

Çalışmamız şirketinizin işleyişini, departmanların birbirleri ile olan etkileşimlerini inceleyerek başlıyor. Bununla birlikte birbirleri ile aynı dili konuşmadığını düşündüğünüz departmanlar gözlemlenerek yaşanan problemler inceleniyor. Sonuç mu? Bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamaların bitiminde verilen tepkilerden bazılarını paylaşalım:

 • Üretim Ekibi:

  Satın alma departmanının diğer firmalarla yaşanan rekabette bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Rekabetin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu gördük, alternatif tedarikçi çalışmalarında kendilerine daha fazla destek vereceğiz.

  Satış biriminin içinde bulunduğu rekabet ortamında üretim esnekliğinin ve hızının ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördük. Daha hızlı ve refleksleri kuvvetli bir birim olmalıyız.

 • Satış Ekibi:

  Maliyet muhasebesinin fiyat belirlemede ve şirket karlılığının doğru hesaplanmasındaki rolünü gördük. Maliyet muhasebesinin doğru yapılmadığı bir ortamda şirketlerin felakete sürüklenebileceğini tecrübe ettik.

  Lojistik operasyonlarının doğru yönetilebilmesi için planlama birimi ile doğru iletişim kurmanın önemini, yanlış yönetilen lojistik operasyonların maliyetleri ne kadar arttırdığını gözlemledik.

  Satış öngörüsünün tüm operasyonu doğru planlamak ve rekabette öne geçmek için ne kadar önemli olduğuna şahit olduk.

 • Satın Alma

  Parayı doğru yöneten bir finans departmanının şirket karlılığını ne kadar arttırdığını tecrübe ettik.

  Satın alma süreçlerinde finans birimi ile doğru bilgi paylaşımının tedarikçilerle olan ilişkileri nasıl etkilediğini gözlemledik.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?