Türkiye’nin En Fazla Norm Kadro Projesi Yapan Danışmanlık Şirketiyiz

Kurulduğumuz 2008 yılından bu yana çok farklı sektörlerde, uzun soluklu norm kadro projeleri uygulamalarıyla şirketlerin çeviklik ve karlılık düzeylerini en ideal noktaya getirdik.

Şirketlerin stratejik hedefleri ve sektörel rekabet koşulları göz önünde bulundurularak, işilerin istenen nitelikte ve istenen sürede gerçekleşmesini güvence altına alacak “doğru yetkinlikteki görevli sayısına” norm kadroya ulaşmalarını sağlayarak, norm kadro uygulama sürecinde de stratejik çözüm ortağı olarak sürecin tamamında şirketlerin yanında oluyoruz.Amacımız mutabakatın olduğu ve uygulanabilir gerçek çözümler üretmek.

Norm kadro çalışması sürecinde önem verdiğimiz başlıklar

  • Performans katili olan “aşırı iş yükü”ne, yorgunluk-bıkkınlık kaynaklı kalite problemlerine ve iş kazalarına aman vermemek
  • Çalışanların iş yüklerini dengeleyerek adil olmak
  • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak
  • Fazla mesaileri minimize etmek
  • Atıl insan kapasitesini tespit edip iş gücünden tasarruf etmek
  • Terk edilebilir, basitleştirilebilir işleri belirleyip iş gücünden tasarruf etmek
  • Vardiyaların kadroları ile verimi arasında doğru orantı olmasını sağlamak

En Verimli Sayıda Doğru Personel ile Şirketinizin Çevikliğini Arttırabilirsiniz