Yönetim Kurulunuzun Şirket Değerlerini Yaşatmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz ?

Yönetim kurullarının etkisi ölçülendirildiğinde misyon ve değerler 10 temel yönetim unsuru içerisinde en önemli olan unsurdur. Misyon ve değerler zor şartlarda davranışlara yön verebilmek için gereklidir. Şirket yönetimi için önemli olan husus sahiplik duygusunun var olmasıdır. Yani yönetimdeki her bir kişi ya da liderlik görevi üstlenen kişiler çözüm niteliği taşıyan yönetim şekillerini ve örgütsel kültürü benimsemesi gerekir. Aksi takdir de performanslarında ve öncü oldukları alanlarda olumsuz yönde bir süreç gerçekleşmiş olur.

Başarısız bir şirkette yapılacak ilk iş lider vasfındaki ekiplerin değiştirilmesi olur. Bu kişilerinde şirket yönetiminde güçlü olmayan iletişim kurması ve sürekli değişiklik arz eden yönetimi ile görevlerin gerçekleştirilmesi imkânsız hale gelir. Buna en büyük etki ise şirketlerin yönetiminde strateji oluşturamaması ve geliştirme için tam anlamıyla odaklanmanın gerçekleşememesi sebep olmuştur. Bunun dışında büyük ölçekli şirketlerin denetim ve yön verme işlevlerinin etkili şekilde yapılamaması da şirketlerin çökmesine sebep olur.

Ülkemizde yönetimdeki her bir kişi formaliteden orada bulunuyormuş gibi görülür. Bu yüzden yönetimdeki kişilerin görevleri ile şirketin yönetilmesi için gereken faaliyetler bir bütün haline gelmekte bu da şirketin vizyonunu oluşturmada, performansların ya da oluşabilecek risklerin gözlenmesi ve denetimden geçirilmesi gibi yönetim kurullarının asıl görevlerini yapamayan ya da vasıflara sahip olamayan bir kişi haline gelmesine neden olur.

Doğru Olanın Bulunması

Kurul üyeleri şirketin sahip olduğu misyon ile şirketin değerini kendi bildirdikleri biçimde pozisyonlaştırır. Şirketin sahip olduğu misyonu ya da değerleri dışında kurumun kültürünün varlığını koruduğuna, karar verirken öncü olup olmadığına bakılması gerekir. Bunlar göz önünde bulundurularak değerlendirme işleminin yapılması gerekir. Sonuca göre de mesajlar değiştirilir, yenilenir ya da yönlendirme yapılmasına karar verilir.

Sonuç olarak iyi bir şekilde oluşturulmuş yönetim kurulu üyeleri şirketin misyonuna ya da değerlerine katkı sağlayacak şekilde destek olur. Ayrıntıları ile el alınmış ve etkili değerlendirme süreçleri, problemlerin iyileşmesi ve ortadan kalması gerektiği durumlarda neler olduğu hakkında bilgi vererek çözümler için fırsat yaratmış olur.